0411-82741622       gaoteng@gtdl.com.cn
简体中文简体中文

下载列表

download

电子目录.pdf

16847KB

0

2023-07-14

download

68%氧化铝砖.pdf

110KB

0

2023-07-14

download

68%氧化铝球.pdf

110KB

0

2023-07-14

download

技术数据-75% 氧化铝.pdf

68KB

0

2023-07-14

download

耐火碳化硅板-技术资料.pdf

181KB

0

2023-07-14

download

技术资料-RTP粉.pdf

170KB

0

2023-07-14

download

技术数据-75% 氧化铝.pdf

68KB

0

2023-07-14

download

燧石卵石技术数据及测试报告.pdf

401KB

0

2023-07-14

download

80%氧化铝球.pdf

110KB

0

2023-07-14

download

92% 氧化铝球 - 高品质.pdf

139KB

0

2023-07-14

download

92%氧化铝球.pdf

94KB

0

2023-07-14

download

硅质衬砖.pdf

113KB

0

2023-07-14

download

92%氧化铝砖技术资料.pdf

111KB

0

2023-07-14

download

合成堇青石.pdf

183KB

0

2023-07-14

download

硅灰石粉.pdf

122KB

0

2023-07-14

联系我们

随着业务的发展,高腾逐渐成为客户的全球采购中心,可提供全球采购和一站式海运服务,我们正在寻找未来发展的更多可能性,创造更多价值,成为您可信赖的合作伙伴和朋友

大连高腾成立于2000年,是一家专业的陶瓷研磨介质及其他原材料的制造商和供应商......
快速链接
产品
联系我们
如果您有任何问题,请立即联系我们,我们将尽快回复您
版权所有© 2023 大连高腾. 版权所有.  网站地图 技术支持 领动 隐私政策